Yksityisyys

Tämä tietosuojalausunto kattaa kaikki Stanley Black & Deckerin tai kaikkien sen tytäryhtiöiden omistamat, ylläpitämät tai valvomat sivustot, mukaan lukien tämä sivusto ("STANLEYn sivustot"). Koska Stanley Black & Decker haluaa osoittaa sitoutuneisuutensa käyttäjiensä tietosuojaan, se on päättänyt julkaista seuraavat tietoja ja tietosuojaa koskevat käytännöt:

  1. Mitä henkilökohtaisia tunnistetietoja Stanley Black & Decker kerää.
  2. Mitä henkilökohtaisia tunnistetietoja kolmannet osapuolet keräävät Web-sivuston kautta.
  3. Mikä organisaatio kyseiset tiedot kerää.
  4. Miten Stanley Black & Decker käyttää tietoja.
  5. Kenen kanssa Stanley Black & Decker voi jakaa käyttäjätietoja.
  6. Mitkä valinnat ovat käyttäjille mahdollisia koskien tietojen keräämistä, käyttöä ja jakelua.
  7. Minkä tyyppiset tietoturvatoimenpiteet ovat käytössä suojaamassa tietojen katoamista, väärinkäyttöä tai muuttamista Stanley Black & Deckerin valvonnan alaisuudessa.
  8. Miten käyttäjät voivat korjata tietojen epätarkkuuksia.

Jos käyttäjillä on kysymyksiä tai huolenaiheita koskien tätä lausuntoa, heidän on ensin otettava yhteyttä Euroopan alueen sisältövastaavaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen stanleywebeurope@stanleyworks.com. Käyttäjät voivat myös soittaa numeroon 010 400 4333 tai kirjoittaa meille osoitteella:
Stanley Black & Decker Finland Oy
PL 47
00521 HELSINKI

Suomi

TIETOJEN KERÄYS JA KÄYTTÖ

Stanley Black & Decker on STANLEYn sivustoilla kerättyjen tietojen yksinomainen omistaja. Stanley Black & Decker kerää tietoja käyttäjistään Web-sivustonsa useissa eri kohdissa.
Käyttäjää voidaan pyytää täyttämään rekisteröintilomake voidakseen käyttää Web-sivustojamme. Käyttäjät voivat valita kirjautumisen tilauslistallemme saadakseen tiedottavia tai myyntiä edistäviä tarjouksia STANLEYltä ja sen tytäryhtiöiltä postitse tai sähköpostitse. Tilauksen yhteydessä käyttäjää pyydetään ilmoittamaan yhteystietoja (kuten nimen, osoitteen ja sähköpostiosoitteen). Käytämme näitä tietoja ottaaksemme yhteyttä käyttäjään koskien sivustollamme olevia palveluja, joiden suhteen käyttäjä on ilmaissut kiinnostuksensa. Demografisten tietojen (kuten ansiotason) ilmoittaminen on käyttäjälle valinnaista, mutta näiden tietojen ilmoittaminen on suositeltavaa, jotta voisimme tarjota käyttäjillemme henkilökohtaisemman käyttäjäkokemuksen sivustollamme.

TIETOJEN KÄYTTÖ

Tallennamme evästeiden, kirjautumistiedostojen ja/tai kolmannen osapuolen toimittaman sivuston käyttöä koskevan ohjelman avulla keräämiämme tietoja luodaksemme käyttäjiämme koskevan profiilin. Profiili on tallennettua tietoa, jota pidämme yksittäisistä käyttäjistämme, ja joka yksilöi käyttäjien selailutottumuksia. Tämän vuoksi kerättyjä tietoja EI yhdistetä käyttäjän henkilökohtaisiin tunnistetietoihin. Tietoja käytetään kaikkien käyttäjien hyväksi sivuston sisällön ja ulkoasun parantamiseksi. Jaamme profiilitietoja muiden kolmansien osapuolten kanssa vain koottujen yhteenvetojen muodossa.

EVÄSTEET

Eväste on joukko tietoja, jotka on tallennettu käyttäjän tietokoneelle ja jotka liittyvät käyttäjää koskeviin tietoihin. Joissakin tapauksissa käytämme istunnon tunnisteeseen liittyviä evästeitä. Istunnon tunnisteeseen liittyvät evästeet katoavat, kun käyttäjä sulkee selaimensa. Pysyvä eväste on pieni tekstitiedosto, joka on tallennettu käyttäjän kiintolevylle eteenpäin jatkuvaksi ajaksi. Pysyvät evästeet voidaan poistaa noudattamalla Internet-selaimen ohjetiedoston ohjeita.

KIRJAUTUMISTIEDOSTOT

Useimpien vakiomuotoisten Web-sivustopalvelinten tavoin käytämme kirjautumistiedostoja. Nämä sisältävät Internet protocol (IP) -osoitteet, selaimen tyypin, Internetin palveluntuottajan (ISP), viitesivut/poistumissivut, alustan tyypin, päivämäärä-/aikaleiman ja napsautusten määrän, joita käytetään trendien analysointiin, sivuston hallintaan, käyttäjän siirtymien kokonaismäärän seurantaan ja laajojen demografisten tietojen keräämiseen kokonaiskäytöstä. IP-osoitteita ja vastaavia ei yhdistetä henkilökohtaisiin tunnistetietoihin. Käytämme WebTrends®-nimistä seurantasovellusta, joka käyttää kirjautumistiedostoja käyttäjän liikkeiden analysointiin.

VERKKOJÄLJITE-teknologia

Me tai kolmatta osapuolta edustava mainostoimistomme käyttää joissakin tapauksissa ohjelmateknologiaa, jota kutsutaan nimellä verkkojäljitteet (clear gifs), joka auttaa meitä hallinnoimaan sivustomme sisältöä paremmin kertomalla meille, mikä sisältö toimii tehokkaasti.  Verkkojäljitteet ovat pieniä kuvia, joilla on yksilöivä tunnus. Niiden toiminta muistuttaa evästeiden toimintaa, ja niiden avulla seurataan käyttäjien käyttäytymistä verkossa. Merkittävin ero näiden kahden välillä on siinä, että verkkojäljitteet eivät näy sivulla ja ne ovat kooltaan selvästi evästeitä pienempiä. Verkkojäljitteet eivät kytkeydy käyttäjien henkilökohtaisiin tunnistetietoihin, ja niitä käytetään seuraamaan käyttäjän kokonaisliikkeitä ja keräämään laajoja kokonaiskäytön demografisia tietoja.
Lisäksi käytämme verkkojäljitteitä HTML-pohjaisissa sähköpostiviesteissämme, jotka kertovat, mitkä sähköpostiviestit vastaanottajat ovat avanneet. Tämä mahdollistaa meille tiettyjen yhteydenottojen tehokkuuden mittauksen ja markkinointikampanjoidemme tehokkuuden mittaamisen. Jos käyttäjät haluavat kieltäytyä vastaanottamasta tällaisia sähköpostiviestejä, ohjeet tähän löytyvät kohdasta Sähköpostiviesteistä kieltäytyminen.

SIVUSTOLTA TAPAHTUVA VIESTINTÄ

Lähetämme ajoittain asiakkaallemme tietoja tuotteista, palveluista ja erikoistarjouksista sekä uutiskirjeen. Kunnioittaen käyttäjiemme yksityisyyden suojaa tarjoamme käyttäjille mahdollisuuden kieltäytyä vastaanottamasta tämäntyyppistä viestintää. Katso lisätietoja kohdasta Valinta/Kieltäytyminen.

VALINTA/KIELTÄYTYMINEN

Sivustomme käyttäjille ilmoitetaan aina, kun ulkopuoliset tahot keräävät käyttäjiemme tietoja. Teemme näin, jotta käyttäjämme voivat tehdä tietoisen valinnan, haluavatko he vai eivätkö halua jatkaa palveluja, jotka edellyttävät ulkopuolisen tahon mukanaoloa.

LINKIT

Tämä Web-sivusto sisältää linkkejä muille sivustoille. Käyttäjän tulee ottaa huomioon, että Stanley Black & Decker ei ole vastuussa tällaisten sivustojen tietoturvan suojauskäytännöistä. Kehotamme käyttäjiämme tiedostamaan, milloin he siirtyvät pois sivustoltamme, ja lukemaan tietosuojalausunnot kaikilta sellaisilta Web-sivustoilta, jotka keräävät henkilökohtaisia tunnistetietoja. Tämä tietosuojalausunto koskee vain tällä Web-sivustolla kerättäviä tietoja. Meidän STANLEY-sivustoltamme on linkkejä joidenkin liikekumppaniemme sivustoille, joiden yhdennäköisen ilmiasun ja värivalinnan vuoksi ne voivat näyttää Stanley Black & Deckerin julkaisemilta ja ylläpitämiltä, (esimerkiksi Investor Relations ja www.STANLEYGear.com).

KYSELYT JA KILPAILUT

Sivustollamme kysytään jatkuvasti käyttäjätietoja mielipidekyselyjen ja kilpailujen kautta. Osallistuminen näihin kyselyihin tai kilpailuihin on täysin vapaaehtoista, ja siksi käyttäjä voi valita, haluaako hän luovuttaa vai olla luovuttamatta näitä tietoja. Pyydetyt tiedot sisältävät tyypillisesti yhteystietoja (kuten nimi ja postiosoite) ja demografisia tietoja (kuten postinumero). Yhteystiedot jaetaan kilpailujen ja mielipidekyselyjen sponsorien kanssa, jotta palkinnoista voidaan ilmoittaa voittajille ja toimittaa palkinnot heille. Kyselyjen tietoja käytetään tämän sivuston käyttäjätyytyväisyyden mittaamiseen ja parantamiseen. Käyttäjien henkilökohtaisia tunnistetietoja ei jaeta kolmansien osapuolten kanssa, ellei siitä ilmoiteta ja anneta valintamahdollisuutta etukäteen. Vaikka saatamme käyttää välikäsiä toteuttamaan näitä kyselyjä tai kilpailuja, nämä eivät saa käyttää käyttäjien henkilökohtaisia tunnistetietoja mihinkään muihin tarkoituksiin.

TÄMÄN SIVUN LÄHETTÄMINEN YSTÄVÄLLE

Jos käyttäjä haluaa käyttää viitepalveluamme kertoakseen ystävälleen sivustostamme, pyydämme heiltä ystävän nimen ja sähköpostiosoitteen. Stanley Black & Decker lähettää automaattisesti tälle ystävälle sähköpostiviestin, jolla häntä pyydetään vierailemaan sivustolla. Stanley Black & Decker tallentaa nämä tiedot yksinomaan tämän yksittäisen sähköpostiviestin lähettämistä varten. Kyseinen ystävä voi ottaa yhteyttä Stanley Black & Deckeriin osoitteessa stanleyweb@stanleyworks.com ja pyytää näiden tietojen poistamista tietokannastamme.

TIETOTURVA

Tämä Web-sivusto noudattaa erityistä varovaisuutta suojatakseen käyttäjän tietoja. Käyttäjien toimittaessa arkaluonteisia tietoja Web-sivuston kautta, tiedot suojataan sekä yhteyden aikana että sen jälkeen.
Sen lisäksi, että käytämme SSL-salausta arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi yhteyden aikana, teemme kaiken voitavamme suojataksemme yhteyden jälkeen tallennetut käyttäjätiedot. Kaikki käyttäjätiedot, eikä vain edellä esitettyjä arkaluonteisia tietoja, on rajattu vain toimistojemme käyttöön. Vain henkilöt, jotka tarvitsevat näitä tietoja erityisen tehtävän hoitamiseksi, saavat pääsyn henkilökohtaisiin tunnistetietoihin. Vielä lopuksi palvelimet, joihin henkilökohtaiset tunnistetiedot on tallennettu, sijaitsevat tietoturvallisessa ympäristössä.
Mikäli käyttäjillä on mitä tahansa kysyttävää koskien Web-sivustomme tietoturvaa, he voivat lähettää sähköpostiviestin osoitteeseen stanleywebeurope@stanleyworks.com.

MUUTOKSIA KOSKEVAT TIEDOT

Mikäli päätämme muuttaa tietoturvakäytäntöämme, ilmoitamme muutoksista tässä tietosuojalausunnossa, kotisivulla ja muissa paikoissa, joita pidämme asianmukaisina, jotta käyttäjämme ovat aina tietoisia siitä, mitä tietoja keräämme, miten käytämme niitä ja minkälaisissa tilanteissa voimme mahdollisesti luovuttaa niitä. Käytämme tietoja niiden tietoturvakäytäntöjen mukaisesti, joiden ollessa voimassa tietojen kerääminen tapahtui.
Jos kuitenkin aiomme käyttää käyttäjien henkilökohtaisia tunnistetietoja toisella tavoin kuin niitä kerättäessä kerrottiin, ilmoitamme tästä käyttäjille sähköpostitse. Käyttäjillä on mahdollisuus valita, käytetäänkö heitä koskevia tietoja tällä aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. Jos kuitenkin käyttäjät ovat kieltäytyneet vastaanottamasta mitään sivustolta tulevaa viestintää tai poistaneet/deaktivoineet käyttäjätilinsä, heihin ei oteta yhteyttä eikä heidän henkilökohtaisia tietojaan käytetä tähän tarkoitukseen. Lisäksi, jos teemme tietoturvakäytäntöihimme teknisiä muutoksia, jotka eivät vaikuta tietokantaamme jo tallennettuihin käyttäjätietoihin, ilmoitamme tästä muutoksesta käyttäjille Web-sivustollamme huomiota herättävällä tavalla. Joissakin tapauksissa lähetämme ilmoituksen myös sähköpostitse sellaisille käyttäjille, jotka ovat valinneet haluavansa ottaa meiltä vastaan tiedotteita, jotka koskevat tietoturvakäytäntöjämme koskevia muutoksia.

YHTEYSTIEDOT

Mikäli käyttäjillä on jotain kysyttävää tai ehdotuksia koskien tietoturvakäytäntöämme, he voivat ottaa yhteyttä:
puh. 010 400 4333 
s-posti:  stanleywebeurope@stanleyworks.com
Stanley Black & Decker Finland Oy
PL 47
00521 HELSINKI
Suomi